Wintheon maakt gebruik van een helder branchespecifiek implementatie plan. Na de ingebruikname worden de doelstellingen overgenomen. Volgens een vooraf gedefinieerde krachtig stappenplan wordt u ondersteund en worden er voorbereidingen getroffen voor de verdere invulling van de software.

  • Kennismakingsgesprek

  • Bespreking doelstellingen

  • Bespreking werkwijze software

  • Maken van stappenplan met mijlpalen

  • Goedkeuring van stappenplan door klant

  • Trainen van gebruikers

  • Implementeren van getrainde onderdelen

  • Testen van getrainde onderdelen

  • Goedkeuring door klant

  • Oplevering door Wintheon