ridder-iq-analytics

Ridder iQ Analytics powered by Qlik Sense is een totaaloplossing ten behoeve van het verkrijgen van managementinformatie. Het in Ridder iQ geïntegreerde systeem Qlik Sense dient voor het uitvoeren van query’s, het maken van analyses, bekijken van rapportages en navigeren middels dashboards.

Deze module maakt gebruik van de bestaande data binnen Ridder iQ of andere aan Ridder iQ gekoppelde bronnen. Ridder iQ Analytics biedt inzicht in de hoeveelheid aan informatie die binnen uw organisatie beschikbaar is en maakt deze grafisch inzichtelijk op ieder gewenst organisatieniveau. Op deze manier kan uw bedrijf snel beschikken over de juiste informatie die benodigd is om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Deze managementinformatie kan worden getoond met behulp van bijvoorbeeld grafieken, draaitabellen en andere grafische overzichten. Een sterk punt van Ridder iQ Analytics is dat er direct in het getoonde dashboard kan worden doorgezoomd op de onderliggende gegevens die in Ridder iQ of gekoppelde bronnen bekend zijn.