Ridder iQ Basis is een complete basis welke alle bedrijfsprocessen van aanvraag tot aan de nacalculatie ondersteund. In het kort worden de volgende processen ondersteund: CRM, verkoop, voorcalculatie, werkvoorbereiding, productiebesturing, inkoop, voorraad, projectmanagement en urenregistratie.

CRM
Het totaal geïntegreerde CRM van Ridder iQ is de basis van uw commerciële activiteiten. Deze tool biedt alle mogelijkheden voor het registreren en beheren van klant-, prospect-, leverancier- en marketinggegevens. Vanuit het systeem telefoneren, faxen en e-mailen is uiteraard mogelijk. CRM is ook de basis voor direct mail, opvolging van verkoop en overige commerciële activiteiten. Een netwerkagenda is standaard aanwezig. Ridder iQ is volledig geïntegreerd met alle functies van MS-Office, waaronder MS-Outlook.

Calculatie en stuklijsten
Met Ridder iQ kan in het calculatiestadium snel gecalculeerd worden. Een calculatie kan grof opgebouwd worden door middel van “divers” regels te gebruiken of heel gedetailleerd waarin de artikelen, maakdelen, uitbesteedwerk, bewerkingen en eventuele subcalculaties apart worden ingegeven. Kortom; u stelt de calculatie naar eigen inzicht samen: grof of gedetailleerd, handmatig of middels een CAD/ PDM integratie.

Verkoopadministratie
Ridder iQ bevat alle onderdelen in het verkooptraject: van offerte tot facturering. Dankzij de geïntegreerde opzet van de software kan de eventuele voorcalculatie als voeding gebruikt worden voor de verschillende documenten. Eveneens is het mogelijk om artikelen, bewerkingen of uitbestedingen direct in offertes en verkooporders te gebruiken. Uiteraard op basis van de juiste aantallen en prijs. Ridder iQ genereert op verzoek automatisch pakbonnen, vrachtbrieven en facturen. De hieruit voortvloeiende journaalposten worden automatisch doorgesluisd naar het financiële systeem.

Werkvoorbereiding
Ridder iQ stuurt het project of de productie zeer flexibel en efficiënt aan. Vanuit de stuklijsten worden alle relevante inkoop-, voorraad-, project- en productiegegevens automatisch verwerkt. Er kan zelfs bepaald worden of een order in zijn geheel of gefaseerd wordt vrijgegeven. Ridder iQ genereert alle benodigde rapportages zoals opdrachtbonnen, geleidebonnen, knip- en zaaglijsten, materiaalbehoeftes etc. . Combineren en inplannen van handelingen is op verschillende niveaus mogelijk. Ridder iQ geeft tijdens het gehele proces inzage in de materiaalstroom, de voortgang van het project of order en de realisatie van de levertijden.

Inkoop en voorraadadministratie
Ridder iQ genereert automatisch de bestellingen die nodig zijn voor een project of order. De goederenontvangst en factuurcontrole zorgen ervoor dat inkoop compleet wordt afgehandeld. Het systeem bewaakt de leveringen en signaleert eventuele tekorten en/of te late levertijden. Ook houdt Ridder iQ de voorraad gestuurde artikelen automatisch op peil.

Projectadministratie
Ridder iQ integreert de verschillende bedrijfsprocessen. Die kracht wordt bij projectbewaking duidelijk zichtbaar. Dit onderdeel verschaft u alle benodigde managementinformatie voor verdere rendementsverbetering. Denk bijvoorbeeld aan projectinformatie, voortgangscontroles, overzichten van productieve en niet-productieve uren, verschillen in voor- en nacalculaties en verbruikte materialen. De projectadministratie biedt niet alleen controlemogelijkheden op project-, order- en suborderniveau, maar zelfs op deelorderniveau.

Documentenbeheer
Ridder iQ biedt de mogelijkheid om tekeningbeheer en alle soorten documenten onder te brengen. Tekeningen, keuringsrapporten, procedures en handboeken zijn hier enkele voorbeelden van. Ook revisies van verschillende documenten zijn bij te houden en altijd inzichtelijk. Er kan verwezen worden naar een document middels een padverwijzing of gebruik te maken van de mogelijkheid om het document direct op te slaan in de database.

Naast de omschreven functionaliteit wordt Ridder iQ basis standaard in het Nederlands én Engels geleverd en biedt het de mogelijkheden tot:

– Aanmaak vrije velden
– Aanmaak gecalculeerde velden
– Vrije opmaak lay-out
– Vertalingen, variaties en voorwaardelijke opmaak
– Autorisatie
– Grid invoer en where used functie