Met de module ‘Planning’ is het mogelijk om aangemaakte orders direct te plannen. Diverse onderlinge relaties zoals bewerkingsvolgordes en orderstructuur worden volledig intact gehouden. In de order of orderbon kan aangeven worden op welke manier er gepland moet gaan worden, bijvoorbeeld op leverdatum of op startdatum, vooruit of achteruit. Er zijn zeer krachtige simulaties mogelijk. Het rekenmodel simuleert aan de hand van de start- en leverdatum, bottlenecks en prioriteiten. Tijdens de simulatie zal optimaal gebruik worden gemaakt van bezettingen en levertijden. Nadat de planning is gesimuleerd kan de gebruiker inzage krijgen in de verschuivingen die hebben plaatsgevonden. Er zijn vervolgens nog correcties toe te passen. Nadat de planning alles optimaal heeft ingedeeld is er de keuze om de gemaakte planning vast te houden. Een simulatie kan als doel hebben de doorlooptijd van een order te verkorten.

Het doel van de planning is om in een goed inzicht te verkrijgen in het spanningsveld tussen beschikbare (bewerkings)capaciteit en afgesproken leverdata.

Al met al een uniek en krachtig productieplanprogramma welke ondersteuning biedt bij:
a) levertijd bepaling
b) capaciteitsplanning
c) werkuitgifte
d) voortgangsregistratie (via de urenregistratie)
e) budgetbewaking
f) productie-evaluatie