Met iQ-SDK kan de gebruiker de gegevens in Ridder iQ direct benaderen en bewerken zonder gebruik van bijvoorbeeld ODBC drivers. Aan de gebruiker worden functies ter beschikking gesteld die ook in Ridder iQ zelf gebruikt worden. Daardoor is de bewerking van gegevens eenvoudiger en veiliger dan wanneer men dit rechtstreeks op de database uitvoert.

Scripting in Ridder iQ is tevens mogelijk binnen middels iQ-SDK. Met scripting kan vanuit Ridder iQ een integratie met een extern programma gelegd worden als het initiatief daarvoor in Ridder iQ dient te liggen.

Bij gebeurtenissen zoals toevoegen, aanpassen, verwijderen, opslaan, benaderen en schrijven van records in een tabel kan de gebruiker een uitvoerbaar script toevoegen. Bijvoorbeeld; bij het opslaan van een artikel wordt er een script uitgevoerd dat een update start in een extern pakket, of in Ridder iQ zelf.