iQ-Service en Onderhoud is een Ridder iQ module bedoeld ter ondersteuning voor bedrijven die service willen verlenen op producten en/ of objecten al dan niet geleverd of geproduceerd door het bedrijf zelf. Producten waarop service verleend dient te worden, worden aangemaakt als serviceobject.

Met behulp van de servicecontracten is het mogelijk om contracten te beheren voor één of meerdere objecten. In een servicecontract wordt de wijze van serviceverlening geregistreerd evenals de vergoeding die er tegenover staat. Er kunnen contractsoorten worden aangemaakt om bepaalde contracttypen vast te leggen. Het servicecontract wat men aanmaakt bij een debiteur kan worden vastgelegd voor meerdere objecten. In het servicecontract worden de diverse afspraken vastgelegd met betrekking tot de contractduur, werkzaamheden, reactietijd en wat is wel en wat is niet inbegrepen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om kortingen en de garantiegegevens vast te leggen.

Onder een object kunnen er servicemeldingen worden gegenereerd. Dit zijn nog in te plannen afspraken voor het plegen van bijvoorbeeld preventief onderhoud. De service objecten kunnen worden gefilterd op  datum, regio, plaats, voorkeursmonteur etc. Dit wordt op een overzichtelijke grafische manier zichtbaar gemaakt.